Loading Events
 • This event has passed.

Traversăm Delta în caiac spre mare

English below

Înainte de ziua mea, mi-am dorit sa fiu în mijlocul naturii, unde liniștea, contactul cu apa și miriadele vietăților din Delta Dunării ne primesc cu un dar minunat de seninătate.

Având în minte imaginea unei salcii ce atârnă în apă, chemarea unei broscuțe ascunse în stuf, zborul a sute de păsări surprinse de curiozitatea noastră, miile de stele văzute din hamac și nebunia de gusturi și mirosuri din ceaunul clocotind deasupra focului de tabără,

te invităm cu noi să celebrezi momente de neuitat!

—————–

Before my birthday, I want to be in the middle of nature, where silence, contact with water and the life’s myriads from the Danube Delta receive us with a wonderful gift of serenity.

having in mind the image of a floating willow on the water, the calling of a frog hidden in the reed, the flight of hundreds of birds surprised by our curiosity, the thousands of stars seen from the hammock and the madness of the tastes and smells of the kettle rising above the campfire,

we invite you to celebrate unforgettable moments!


English version below

Sunt 14 locuri disponibile în caiace duble și single (locurile vor fi rezervate în funcție de ordinea înscrierii)

Aceasta tura a fost gândita sa poată participa oricine peste 15 ani. Traseele sunt ușoare si menite sa ne bucuram de natura Deltei.

Tot echipamentul de caiac și pentru siguranța ta este adus de echipa noastră: caiac, padela, vesta de plutire, fustă de protecție apă, sac impermeabil.

 

PROGRAM

Ziua 1:
8:00- Plecare București (avem și noi locuri disponibile în mașini, întrebați în momentul rezervării)
Ne strângem la Debarcaderul din Mahmudia pentru echipare, instructaj și pornire.

Azi trecem prin bratul Sfântul Gheorghe – canalul de centura a Dunării și încheiam ziua în zona lacului Erenciuc.

Ziua 2:
După micul dejun ne lansăm pe  apa și o luam spre Lacul Puiu – Lacul Rosu – și ieșim pe mare în mijlocului pustietății.

Sa vezi cât de frumos este peisajul, apa unui brat din delta care se aruncă sub valurile mării!!!

Seara campăm pe plaja înconjurați de stele și valuri.

Ziua 3:
Astăzi ne bucuram de această plajă minunată doar pentru noi. Ne relaxăm, bronzăm și pentru cei sportivi, facem câteva incursiuni pe mare.

Seara, foc de tabără, stele, râsete și cântece.

Ziua 4:
Dimineața, în funcție de vreme, plecam sau pe mare sau pe un canal paralel cu plaja pana la Sfântul Gheorghe. Ajungem pe la sfârșitul dupa-miezii. Acolo se termina prima parte a acestei excursii.

Dacă vrei mai mult, mai ramai cu noi încă doua zile la Sfântul Gheorghe; este ziua lui Seb ;o)

Sâmbăta și Duminica dimineață există un transport cu barcă cu preț mic care pleacă spre Mahmudia înapoi. Putem de asemenea comanda bărci private pentru a pleca când vrem.

———————

There are 14 seats available in double and single kayaks (seats will be reserved depending on the order of subscriptions).

This tour was designed for anyone over 15 years. The routes are light and aimed to make you enjoy the nature of the Delta.

All the kayak and safety equipment is brought by our team: kayak, paddle, float vest, spray-deck, waterproof bag.

SCHEDULE

Day 1:
8: 00- Departure Bucharest (we have places available in the van, so ask for them when you book your escape with us)
We’re gathering at the Mahmudia wharf for equipping, training and starting.

Today we pass through Saint George branch – the Danube belt channel and end the day in the area of ​​Lake Erenciuc.

Day 2:
After breakfast, we launch on the water and go to Lake Puiu – Red Lake – and we reach the sea in the middle of the wilderness.

See how beautiful the landscape is, the water of a delta arm that sinks beneath the waves of the sea!

In the evening we camp on the beach surrounded by stars and waves.

Day 3:
Today we enjoy this wonderful beach just for us. We relax, bronze and for the athletes, we make some sea trips.

Evening, camp fire, stars, laughter and songs.

Day 4:
In the morning, depending on the weather, we go either by sea or on a channel parallel to the beach to Saint George. We arrive at the end of the afternoon. This is where the first part of this trip ends.

If you want more, stay with us for two more days at St. George; it is the bitrhday of Seb :o)

Saturday and Sunday morning there is a low-priced boat going to Mahmudia back. We can also order private boats to leave when we want.English below

 • pălărie
 • produs anti țânțari (raid outdoor)
 • mănuși de ciclism (bun pentru bătături)
 • ochelari de soare
 • crema de protecție soare
 • costum de baie
 • prosop
 • haine calde pentru seară
 • haine de schimb
 • pelerină
 • 3 L/zi
 • mâncare uscată sau neperisabilă repede
 • cort, izopren, sac de dormit (dacă nu ai, anunță-ne din timp: cort+izopren 50 lei și sac de dormit 30 lei toată perioada)
 • aparat foto

——————-

 • hat
 • anti-mosquito product
 • gloves for cycling (good for bathing)
 • sunglasses
 • sun protection cream
 • swimsuit
 • towel
 • warm clothes for the evening
 • changing clothes
 • rain-coat
 • water 3 L / day
 • dry or non-perishable food
 • tent, isoprene, sleeping bag (if you do not have them, let us know in advance: tent + isoprene 50 lei and sleeping bag 30 lei for the whole period)
 • photo camera


English below

Iulian este ghid turistic, ghid dunărean și fondator Danube Escapes. Are o experiență de peste 7 ani in organizare de excursii în natura. Specializat în ture de caiac, este o persoană dedicată și pasionată de tot ce ține de activități pe apă, coordonare de grup, fotografie de natură.

Sebastien este fondatorul brandului EvadeazaCuNoi si organizator pentru majoritatea turelor propuse. “Natura este casa sufletului meu și EvadeazaCuNoi este mașina care ma duce spre casă. Lucrez din pasiune pentru a întâlni oameni frumoși și a petrece cât pot de mult timp în natură practicând activități deosebite.”

——————-

Iulian is a tourist guide, Danube guide and founder of Danube Escapes. He has over 7 years experience in organizing excursions in nature. Specialized in kayak tours, he is a dedicated and passionate person for everything related to water activities, group coordination, nature photography.

Sebastien is the founder of the EvadeazaCuNoi brand and organizer for most of the proposed tours. “Nature is the house of my soul and EvadeazaCu Noi is the car that takes me home. I work from passion to meet beautiful people and spend as long as I can in nature practicing special activities. “English below

Evadeaza Cu Noi nu percepe taxă pentru organizare din data de 27.07.2018. Este totuși important sa știi ca lângă prețul pentru eveniment, există o donație de 50 lei pentru Fondul pentru copii de achitat o dată pe lună când dorești să evadezi și care nu este inclusă în preț. Vezi mai multe detalii pe pagina MUSAI DE CITIT.

Costul excursiei este de 600 Ron/persoană pana pe 29 iunie – Early bird

După 29 iunie, prețul se majorează cu 50 lei.  5 zile înainte de evadare se închid înscrierile.

Costul include:
– 4 zile de caiac în Delta Dunării
– Echipament profesional complet de caiace pentru 4 zile: loc în caiac de tură single sau dublu, vestă, spraydeck, padelă, mănuși, drybaguri. Caiacele au spațiu de depozitare foarte generos pentru echipamentul de camping și alte bunuri
– Ghizi naționali, specializați de Dunăre cu atestat recunoscut la nivel european
– Permisul de acces în Delta Dunării
– transportul caiacelor cu barca din Sfântul Gheorghe înapoi la Mahmudia

Accesul în campingul nostru, locul de parcare și facilitățile aferente sunt BONUS

Costul nu include:
– Întoarcerea cu barca din Sfântul Gheorghe la Mahmudia (38<50 lei)
– Participarea la fondul pentru copii
– Transportul București- Chilia Veche și retur (în acest caz se vor împărți costurile de combustibil între participanți/ automobil. Aproximatv 150 Ron)

——————-

Escape With Us does not charge the organizational fee from 27.07.2018. However, it is important to know that besides the price for the event, there is a donation of 50 lei for the Children’s Fund to be paid once a month when you want to escape. See more details on the IMPORTANT TO READ page.

The cost of the trip is 600 ron / person until June 29th – Early bird

After June 29th, the price is increased by 50 lei. 5 days before the escape the subscriptions are closed.

The price includes:
– 4 days of kayaking in the Danube Delta
– Full 4 days acces to kayak professional equipment: seat in single or double kayak, vest, spraydeck, paddle, gloves, dry bag. Kayaks have very generous storage space for camping equipment and other goods.
– National guides specialized in the Danube recognized at European level
– Access card to the biosphere from the Danube Delta

The price does not include:
– Boat return from St. George to Mahmudia (38 <50 lei)
– Participation in the children’s fund
– Transport Bucharest – Mahmudia and back (in this case the fuel costs will be shared between the participants / car. Approximately 150 Ron)
English below

Din data de 27.07.2018, pentru ca se schimba complet modul de funcționare a brandului nostru, citește atent următoarele rânduri:

 1. Evadeaza Cu Noi își propune sa ajute copii printr-o finanțare automata provenita din donațiile evadaților. Ele vor fi echivalentul unui abonament care iți deschide accesul evadărilor. Donația de 50 lei se va face o singura dată pe lună și perioada ei de valabilitate se va încheia la sfârșitul lunii legat de evadare la care ai participat. Toți banii vor fi redirecționați către evenimente formatoare și experiențiale pentru copii din centre de plasament sau către alți copii cu nevoii. Nu vom realiza nici-un câștig de pe urmele sumelor strânse pentru fondul acesta.
 2. Sumele strânse și cheltuite sunt indicate pe pagina FONDURI PENTRU COPII
 3. Sebastien Froux, omul din spatele brandului Evadeaza Cu Noi se angajează sa organizeze toate evenimentele fără adaos.
 4. Fiecare participant este liber sa aprecieze valoarea experiențelor trăite împreună; prima experiență, bucuria activității trăite, peisaje deosebite descoperite, oameni frumoși întâlniți. Ce contează pentru noi este sa primești experiențe aparte și sa atingem ceva în tine.
 5. Înscrierile se fac pana la 5 zile înainte de eveniment. Mai târziu, ne rezervam dreptul de a nu mai primi înscrieri.
 6. Plata avansului pentru a te înscrie la o evadare nu este returnabilă, nici transferabila către alta evadare. Ai acceptat aceasta clauza din momentul în care ai achitat avansul.
 7. Dacă anulăm o evadare, suma integrală reprezentând avansul minus costurile de transfer va fi returnată. Aceasta clauză nu mai este valabila dacă retragerea ta a provocat anularea evenimentului ;o)
 8. Ne rezervam dreptul de modifica zonele de desfășurare a unei evadări în cazul în care:
  • condițiile meteorologice se modifica și nu mai sunt propice desfășurării evenimentului;
  • intervin schimbări dincolo de voința echipei care necesita sa acționam in acest sens.
 9. Ne angajam sa comunicam imediat modificările stabilite de echipa EvadeazaCuNoi.

————-

Since 27.07.2018, because our brand’s functionality changes completely, read carefully the following rows:

 1. Escape With Us aims to help children through automatic donation from escape donations. They will be the equivalent of a subscription that opens your escapes access. The donation of 50 lei will be done once a month and its validity period will end at the end of the escaping month you participated in. All money will be redirected to training and experiential events for children from placement centers or other needy children. We will not make any gains on the trail of funds raised for this fund.
 2. The amounts collected and spent are shown on the FUND FOR CHILDREN page
 3. Sebastien Froux, the man behind the Escape With Us brand, is committed to organize all the events making no benefits.
 4. Each participant is free to appreciate the value of the experiences lived together; first experience, the joy of lived activity, great landscapes discovered, beautiful people met. What matters to us is to get special experiences and touch something in you.
 5. Entries are made up to 5 days before the event. Later, we reserve the right to no longer receive subscriptions.
 6. The advance payment to sign up for an escape is not refundable or transferable to another escape. You have accepted this clause since you sent the advance.
 7. If we cancel an escape, the full amount of the advance minus the transfer costs will be refunded. This clause is no longer valid if your withdrawal caused the event to be canceled.
 8. We keep the right to modify areas where an escape occurs if:
  • weather conditions change and are no longer conducive to the event;
  • there are changes beyond the will of the team that require action in this respect.
 9. We are committed to immediately communicating changes made by the Escape With Us team.

Details

Start: 23/07/2019 @ 08:00
End: 26/07/2019 @ 17:00
Cost: 600Lei
Event Categories: ,
Event Tags:, , ,

Venue

Delta Dunarii

Delta Dunării, Romania

+ Google Map

Schedule

 • Ziua 1: 8:00- Plecare București. Mahmudia: echipare, instructaj și pornire. Bratul Sfântul Gheorghe - canalul de centura a Dunării și lacului Erenciuc.
 • Ziua 2: Lacul Puiu - Lacul Rosu - și ieșim pe mare în mijlocului pustietății.
 • Ziua 3: Ne relaxăm, bronzăm și pentru cei sportivi, facem câteva incursiuni pe mare.
 • Ziua 4: Plaja noastra - Sfântul Gheorghe. Acolo se termina prima parte a acestei excursii.
 •